Cruiser Powell Peralta Mini Skull & Sword White

100.00 

8″ x 30″

Ruedas 59mm 75A

Ejes Minilogo

Rodamientos Minilogo